Obchody sojuszu robotniczego

Liczba wizyt: 2
Słowa kluczowe:
Autor:
Data fotografii: